математика 7


Сада ћемо се мало позабавити оним што смо до сада учили у седмом разреду
Питагорина теорема


Алгебарски изрази

Најједноставнији бројевни израз представља било који знак којим се означава неки реалан број: 1; -3,56 ...
Сложеније бројевне изразе добијамо од основних, повезујући их знацима четири основне рачунске операције: +( сабирање), - (одузимање), . (множење) и : (дељење).
Бројевни израз представља математички запис неког израчунавања који треба обавити. Резултат тог израчунавања је бројевна вредност израза.
Изразе са променљивом називамо алгебарски израз.
Променљива се назива општи број.
Основне рачунске операције се називају рационалне операције, па алгебарски изрази у којима учествују само знаци бројева и променљивих повезани са четири рачунске операције називамо рационалним алгебарским изразима.

Полиноми

Рационални алгебарски изрази у којима се променљива не јавља као делилац или део делиоца називамо ПОЛИНОМИ.

Полиноми су алгебарски изрази добијени помоћу знака бројева, знакова променљивих и знакова операције сабирања, одузимања и множења.

Мономи су полиноми у којима се од знакова операција појављује само знак за множење.
Префикс моно води порекло од грчке речи монос, што значи један, једини.
Бројевна константа у моному називамо коефицијентом тог монома.
Мономи који се разликују само у коефицијенту( имају једнаке "словне " делове) називамо сличним мономима.

Биноми су два неслична монома повезана знаком сабирања или одузимања.
Префикс би води порекло од латинске речи бис, што значи двапут.

Трином чине три неслична монома повезана знацима за сабирање и одузимање.

Полином је сређен ако је записан као збир несличних монома.
Мономи су поређани, обично у опадајућем степену променљиве.
Степен целог полинома једнак је највећем степену променљиве у сређеном полиному.

А сада са се позабавимо рачунски операцијама са полиномима.

Сабирање полинома
Одузимање полинома
Множење полинома

Нема коментара:

Постави коментар

Припрема за завршни испит

Осмаци, ако желите да се спремате за завршни испит, то можете урадити на картици:  "Завршни испит". Картица ће вас одвести директн...